Union Bank of India- Product

Search

Home You are here : path  Products path Personal path Saral Centres

Image MSME SARAL CENTRES

SARAL head contact Details

Sl. No

Name of the SARAL

Name of the SARAL Head

Mobile No.

1

Ahmedabad

Ravi Ranjan

9868848868

2

Baroda

Ravi Shanker

9512522044

3

Bangalore

R Jyothikrishnan

9500996632

4

Chandigarh

Banshidhar Tripathi

9099931577

5

Chennai

Dilip Mishra

9830366638

6

Delhi North

Piyush Priyadarshi

7350983030

7

Delhi South

Saurabh Agarwal

8684969053

8

Hyderabad

Jaydev Nair

9004672562

9

Indore

Rajesh Bapat

7771001911

10

Jaipur

Parashu Ram Singh

9826200085

11

Kanpur

Ajit Lalwani

9712968798

12

Kolkata

Pankaj Kumar

9830306868

13

Meerut

Amit Kumar Sinha

9918900519

14

Mumbai North

Murugan G.

9790755058

15

Mumbai South

Rajiv Tiwari

9643179299

16

Mumbai West

Rahul Juyal

8879517785

17

Nagpur

Shri B P Gupta

7888042800

18

Pune

Shri Pranav Das

9833317335

19

Raipur

Shri Sudhir Patil

9823698118

20

Varanasi

Devneel Pandey

8572889502

21

Lucknow

Yogesh Chaurasia

8447495067

22

Ernakulam

V Pradeep

9400199002

23

Agra

R K Nanda

9818066254

24

Surat

Kundan Kunar Sinha

7738240108

25

Vishakhapatnam

Shashi kant

8806678811

26

Ludhiana

Jaibir Kumar Sharma

8725029620


union

union